Rele nan 617-665-1305 pou w chwazi yon Dokte swen prinsipal nan CHA.

Nou pale lang ou - kreyòl ayisyen

Ou ka jwenn swen w bezwen an imedyatman nan CHA. M se youn nan entèprèt yo ki ka ede w konprann swen medikal ou. M nan menm ekip avè w. M la pou ou ak fanmi w. W ap santi yo byen akeyi. Yo respekte w. W ap jwenn swen w bezwen an—tout sa nan lang manman w. Keseswa ou te gentan gen yon bon ti tan isit oswa w fèk vini, CHA la pou ede w.

Plis enfomasyon

Anrejistre sou Entènèt

avèk founisè ou chwazi nan ZocDoc

Rele Nou Nan

617-665-1305 (8:30 am - 5 pm)

Kite nou kontakte w

Ranpli fòm ki anba a

Bezwen yon doktè swen prensipal?

Llámenos al 617-665-1305 (de 8:30 a.m. a 5 p.m.) oswa ranpli fòm sa a epi n ap kontakte ou pi vit ke posib.

Affiliated with:
Teaching hospital of:
Close